Advokat Beograd - Marija Vasić

О мени


Адвокат Марија Васић дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2016. године.

2011. године постаје члан прве Правне клинике за борбу против трговине људима Универзитета у Новом Саду и у истој је била до 2013. године у којој је стекла посебна знања из кривичног права.

2012. и 2013. године била је учесница програма практичне наставе у Основном и Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду и Основном и Вишем суду у Новом Саду.

2014. године добија стипендију невладине организације у којој стиче посебна знања из области заштите људских права.

2014. године била је на професионалној пракси у Градској управи за комуналне послове у Новом Саду.

У периоду од 2016-2020 године била је адвокатски приправник у адвокатској канцеларији у којој је стекла практична знања из области привредног, радног, грађанског, управног, прекршајног и кривичног права. Након полагања правосудног и адвокатског испита оснива своју адвокатску канцеларију у Београду.

ОБЛАСТИ РАДА

Области рада


Advokat Marija Vasić - Krivično i prekršajno pravo

Кривично и прекршајно право

Advokat Marija Vasić - Naknada štete

Накнада штете

Advokat Marija Vasić - Porodično i nasledno pravo

Породично и наследно право

Advokat Marija Vasić - Radno i ugovorno pravo

Радно и уговорно право

Advokat Marija Vasić - Privredno pravo

Привредно право

Advokat Marija Vasić - Stvarno pravo

Стварно право

КОНТАКТ
Loading...

Контактирајте нас!